english     english

Zkratky pro SMS zpravyKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Zkratky SMS zprávy pro mobilní telofony

Zkratky english česky
2U to you tobě
4ever for ever navždy
4U for you pro tebe
A/S age/sex Věk/Pohlaví
AFAIK as far as I know pokud vím
ASAP as soon as possible jak jen to bude možné; co nejdříve
ASL age, sex, location věk, pohlaví, umístění
B4 before předtím
SUL see you later Nashledanou
BG background pozadí
BTW by the way mimochodem
CAD Computer Aided Design Ctrl-Alt-Del nebo počítačem podporované projektování
DLTM don't lie to me nelži mi
e. g. e.g . např.
EOB end of business Konec obchodu
EOF end of file Konec souboru
F2F faces to face Tváři v tvář
FCE function funkce
FUD fear uncertainty doubts strach, nejistota a pochyby
FYA for your amusement pro tvé pobavení
FYI for your information pro tvou informaci
IC I see já vidím, ja vím
IDK I I don't know Já nevím
ILU I love you miluji tě
ILY I love you miluji Tě
IMHO after mine humble opinion podle mého skromného názoru… jestli mohu podotknout
IMO in my opinion podle mého názoru
JJ jo jo
JN jo no
JSM Jak se máš?
KPS keep smiling vždy s úsměvem
LMN let me know dej mi vědět
LOL lots of laughtning směji se na celé kolo..je mi to k smichu
MMNT moment moment … minutku
MNT moment moment … minutku
MSF měj se fajn
NJ no jo
MT miluji tě
MTM moc tě miluju
MTR mám tě rád
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet