english     english

Kruhová výsečKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Popis a download

Utilita sloužící k výpočtu obsahu a obvodu kruhové výseče.
Výpočet obvodu, nebo plochy kruhové výseče není složitý, nicméně není, ani absolutně přesný. Je to dáno Ludolfovým číslem, které je transcedentální, laicky řečeno "konce se nedopočítáš".
Výpočty Ludolfova čísla začali již více než před 6000 lety a jeho upřesňování trvá dodnes.
Egypťané udávali hodnotu Pi 3.1605 přitom mohli i oni Pi vypočítat daleko přesněji. Stačilo kutalet před sebou kolo a počítat celá jeho otočení. Když, by bylo 100 celých otáček, změřit vzdálenost, kterou kolo urazilo a dělit tuto vzdálenost průměrem kola. Výsledek by byl 314 a nějaké drobné.
Pokud by toto měření provedli vícekrát a vzali střední průměr ze všech měření, dokázali by získat velmi přesnou hodnotu Pi na několik desetinných míst.
Upřesnění této hodnoty tedy čekalo na Archiméda.
Ten jí počítal pomocí mnohoúhelníků vepsaných a opsaných kružnici.
Holandský matematik Ludolph van Ceulen (1540-1610) pomocí této metody spočítal Pi na 35 desetinných míst !!!! Však tomu věnoval téměř celý život. Po něm nese také Pi název Ludolfovo číslo.

Download Verze Velikost Datum
aktualizace
Lic
setup_kruhova-vysec.exe 2.0.0.0 543 kB 2018-02-28 free
kruhova-vysec.zip 2.0.0.0 6 kB 2018-02-28 free


Screenshots

image1  image2  image3 


Change log

Changes vers 1.0.2.0
start version
-------------------
-------------------

Menu


PAD files XML
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet