english     english

GalleryWorker_CZ - free snadna tvorba webovych galeriiKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Popis a download

Software for creating HTML gallery from jpg images. Program after instalation is integrate into menu "Explorer" as "GalleryWorker_CZ". If You rightclick on folder with images select this menu item for start program. Press button "OK" will make gallery into folder with name "folder_proj", when will puts sites and folders with images, thumbnails etc. You may set size of pictures, quality, background colour.

cz.jpg V první řadě je nutné upozornit, že tato verze programu je testovací a pracuje jen s obrázky formátu *.JPG - *.jpg a prohlížení bylo testováno na verzích těchto prohlížečů: "Opera 9.21", "Firefox 2.0.0.2" a "Internet Explorer 6.0" Po instalaci programu by se Vám tento měl integrovat do menu "Průzkumníka", to znamená, že když pravým myším tlačítkem kliknete na ikonu nějaké složky pak se objeví menu a v něm byste měli nalézt položku "GalleryWorker_CZ". Po kliknutí na tuto položku již naběhne aplikace. Program má jednoduchý dialog takže tlačítko "OK" nepřehlédnete a to Vám stačí na vytvoření galerie určené pro prohlížení na PC, nebo Vašem webu. Po vytvoření galerie si můžete zvolit možnost "Otevřít galerii" ve Vašem defaultním prohlížeči, takže Ti, co zrovna neholdují "Internet Exploreru" a mají, jako defaultní prohlížeč například "Operu", nebo "Firefox", tuto možnost jistě uvítají. Galerie bude vytvořena ve složce na, kterou bylo kliknuto a bude mít koncovku _proj při čemž původní obrázky Vám zustanou nezměněny.
Pakli-že se rozhodnete vytvořit "webovou galerii" můžete zadat adresu webu, kde tato galerie bude umístěna a to do horního editu "comboboxu" na dialogu, bez posledního lomítka např: http://myweb.com Program si adresu bude pamatovat a při dalším vytváření galerie pro tento web, si jí můžete vybrat z nabídky, ale samozřejmě jí můžete i smazat pomocí tlačítka "Delete selected address". Při vytváření nové galerie z další složky, dojde k uzavření současné instance programu a bude otevřena nová aplikace, takže pak ikonu programu najdete na pravém (posledním) místě v programové liště.
Dalším prvkem na dialogu je "Adresa galerie" buď ve Vašem PC a nebo budoucí adresa na Vašem webu, která se stane platnou až odešlete galerii na místo. Pak tuto adresu můžete použít v souboru "index.html", nebo jiném, který je Vaší hlavní stránkou webu, do odkazu na tuto galeri. Složku projektu "xxx_proj" můžete pak celou odeslat na web, protože adresy jsou v souborech takto nastaveny a, když budete mít na webu více galerií oceníte jistě přehledné uspořádání ve složkách, než spleť souborů různých galerií v jednom adresáři. Pro vytvoření nové galerie z jiné složky z obrázky, klikněte na požadovanou složku pravým myším a výše popsaný postup opakujte.
Ještě na dialogu nalezneme "trackbar" čili posuvník na nastavení kvality výstupních obrazků určených pro galerii. Posuvník je již přednastaven, ale pokud se Vám zdá, že obrázky budou zabírat mnoho místa na webu, či PC, tak hodnotu můžete snížit posuvem směrem do leva. Hodnoty pod 45% se již výrazně projevují na kvalitě obrázků a jsou zobrazovány v tooltipu nad posuvníkem při jeho tažení. Za povšimnutí stojí nastavení hodnoty kvality na 100%. Můžete vyzkoušet, jak se zachová Váš oblíbený program na konverzi obrázků a "GalleryWorker_CZ". Nejdříve vizuálně porovnejte kvalitu vytvořených obrázků a pak porovnejte velikost v "bytech". Zjistíte, že některé grafické konvertory "zvětší" velikost obrázku více, jak na dvojnásobek, ale kvalita se proti obrázkům z GalleryWorkeru_CZ téměř nezmění, což nemůsí být a většinou není žádoucí. Je to dáno tím, že GalleryWorker_CZ neprovádí operace, které výrazně zvyšují "datovou"velikost obrázku aniž by přinesly kýžený efekt.Download Verze Velikost Datum
aktualizace
Lic
setup_galwr.exe 1.0.2.3 684 kB 2018-02-12 free
galwr.zip 1.0.2.3 593 kB 2010-10-25 free


Screenshots

image1  image2  image3 


Change log


Menu


PAD files XML
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet