english     english

Elektřina - výpočet platby za elektřinuKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Popis a download

Výpočet cen elektřiny se zdá být snadný, ale problém je v tom, že se skládá z více položek. Jaké to jsou to si ukážeme v této utilitě a taky si můžete spočítat, náklady na energii v různých tarifech.

Instalace:
 • pomocí samo - instalačního balíčku
 • možnost vytvoření ikony na ploše
 • možnost vytvoření složky v nabídce "Programy"
 •  program umožní nainstalování .NET Framework 2.0
 • .NET Framewok 2.0 pokud nemáte na svém PC, tak si jej můžete stáhnout i z tohoto serveru a před samotnou instalací programu jej nainstalovat - doporučeno
 • program nevytváří klíče registrů - vhodný pro USB disky

Návod k použití programu:

Po otevření programu dvojklikem myší na jeho ikonu můžete provádět jeden ze tří výpočtů:

 • Stálé platby = 12 × (měsíční platba za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem + pevná měsíční platba za silovou elektřinu)
 • Platbu za spotřebu elektřiny v VT (vysokém tarifu)
 • Platbu za spotřebu elektřiny v NT (nízkém tarifu)
Zadávání hodnot:
 • zadejte hodnoty do vstupních polí rámečku dle zvoleného výpočtu
 • stiskněte příslušné tlačítko OK
 • ve výstupním editoru v dolní části aplikace Vám bude vypsán výsledek příslušného výpočtu
 • další podrobnosti o tarifech na stránkách ČEZ elektrárenské společnosti

Odinstalace:

 • instalátor vytvoří exe soubor, který po spuštění provede odinstalaci programu


Doslov:

Nejekologičtější energii dodává Slunce - obří jaderný reaktor.

Jaderná energie

je jednou z nejekologičtěji získaných energií, kterou lidstvo dokáže vyrobit. Moderní jaderné reaktory pracují s vysokou účinností a produkují minimum odpadu. Nedá se to srovnat z miliony tun odpadu a zamořením ovzduší při spalování fosilních paliv. Díky provozu jaderných elektráren ročně nemusí být vypuštěno téměř 2 miliardy tun CO 2 do ovzduší.
Z 1 kg dřeva se vyrobí zhruba 1 kWh a z 1 kg plutonia 6 000 000 kWh.
Žel jaderné elektrárny vyvolávají díky haváriím v Černobylu a Three Mile Island u určité části veřejnosti obavy i přesto, že od te doby se udělaly podstatné kroky v zabezpečení provozu.

Černobylská havárie na wikipedii

Výstavba jaderných elektráren by mohla vyřešit energetickou krizi, pomoci při přechodu na alternativní zdroje a radikálně snížit emise CO 2 jenž podle vědců způsobuje oteplování planety.
Další zajimavé informace zde.

Solární elektrárny

jsou dalším rešením ,kdy je možno prodávat přebytky energie státu za výhodných podmínek, nevýhodou je zatím (2009) vysoká pořizovací cena a značná plocha, kterou kolektory zabírají protože fotovoltaické články mají průměrnou účinnost jen kolem 15 % (rok 2009).
Pokud jsou tyto umístěny na streše domu tak to nevadí, ale pokud kolektory zabírají hektary orné půdy není možné ji většinou využít pro nic jiného a dostatek potravin nemusí být ani v naší zeměpisné šířce v budoucnu samozřejmostí.
Dále výroba miliard metrů čtverečních solárních panelů bude asi energeticky i ekologicky značnou zátěží pro životní prostředí a nevyhoudou je relativně malá životnost zařízení, kdy se v současnoti (rok 2009) odhaduje na 30 až 35 roků provozu (jsou rozdíly mezi jednotlivými výrobky).

Větrné elektrárny

jsou hojně stavěny v přímořských oblastech, kde téměř stále vane vítr. V České republice stojí za zvážení umístit tyto elektrárny v lokalitách, kde dříve stály větrné mlýny. Jedna ze známých větrných elektráren stojí u poutního místa Hostýn v okrese Kroměříž, avšak po úderu blesku do rozhledny blízko elektrárny došlo k jejímu poškození a následná oprava byla finančně natolik náročná, že se zvažovalo, zda ji vůbec provést.
Citace ze zdroje: http://www.hostyn.cz/listy/lsh_02_1.htm OBSAH č.1/2002:

Další pohromu v loňském roce způsobila bouřka, kdy blesk trefil rozhlednu a způsobil škody na technických zařízeních vysílačů včetně Radia Proglas. Největší škodu ale způsobil blesk paradoxně na větrné elektrárně, která nebyla přímo zasažena, ale obrovská indukce elektrického proudu způsobila zničení většiny elektronických součástek elektrárny. Následná oprava, kterou prováděli technici dánské firmy VESTAS, stála v přepočtu 430 tisíc korun. Naskýtá se otázka, zda se vůbec ještě vyplatí elektrárnu opravovat a provozovat. Pokud by výkupní cena elektřiny byla na dosavadní úrovni 97 haléřů za vyrobenou kWh, bylo by to na zvážení. Naštěstí od nového roku platí nové výkupní ceny za elektřinu vyrobenou větrem, kdy se cena zvedla na tři koruny. Za normálních podmínek je tudíž schopna vydělat 100 až 150 tisíc korun za měsíc. Snad bude její provoz více rentabilnější, i když ztrátová nebyla ani doposud.


Dalším problémem je vykrádání zařízení větrných elektráren viz. citace z článku na http://www.idobryden.cz/U-TISK.ASP?ID=12366

BORŠICE (ok) - Původně progresívní nápad s výstavbou větrné elektrárny v Boršicích se pro majitele, kterým je místní zemědělské družstvo, stal noční můrou. Vrtule moderního zařízení se točila pouze krátký čas. Poté provoz zkomplikovala závada. Bylo nutné vrtuli sundat a opravit příslušnou součást. V mezičase pak nákladné zařízení uvnitř stavby někdo vykradl. Z malé závady byla najednou mimořádně nákladná komplikace.

Spalování biomasy

je vlastně nejstarší druh získání tepla a světla. Dnes se využívá k tomu speciálních zařízení s vysokou učinností, kde je proces mnohdy plně automatizován.
Jedno takové zařízení stojí na okraji obce Roštín v okrese Kroměříž a slouží k vytápění domácností a spaluje se zde lisovaná sláma, jenže dříve se sláma používala, jako krmivo, nebo stlaní pod dobytek a nasledně pak, jako nejekologičtější hnojivo.
Nedošlo by tímto zásahem znovu k narušení pravěkého ekocyklu? Vždyť umělá hnojiva obsahují i nežádoucí mnohdy jedovaté prvky.

Oxid uhličitý

přesto, že je spojován s oteplováním planety je oxid uhličitý obrovským zdrojem materiálu pro stavbu těl rostlin z nichž lze získat následně ekologickou energii, tedy energii, která je součástí přirozeného koloběhu a nezvyšuje množství CO2 v ovzduší. Zatím jej dokažou nejlepe získavat a vázat z ovzduší rychle rostoucí rostliny. Pokud by se lidstvu podařilo zvládnout tento proces lépe, jako rostlinám došlo by pravděpodobně velmi rychle ke stabilizaci ovzduší a nebo spíše k výraznému poklesu obsahu CO2 v atmosféře.
Dokonce některé hypotézy tvrdí, že na Zemi již k tomu došlo a v ovzduší poklesl výrazně obsah oxidu uhličitého vlivem jeho spotřebování rostlinami natolik, což následně způsobilo masivní odumírání rostlin (rostliny potřebují k růstu CO2 ) z jejichž "těl" vznikly dnešní uhelné panve.
Nicméně je to jen jedna z hypotéz, protože na vznik uhelné pánve by zřejmě nestačily kmeny jedné, či několika generace rostlin, ale spíše tisíce generací plavuní spadených v močálovitém prostředí, kdy kmen spadený do vody, či bahna se zcela nerozloží, avšak vázání atmosférického uhlíku v tkáních rostlin byl důležitým faktorem a uhelné pánve s černým uhlím vlastně obsahují uhlík, který byl v naší atmosféře před 250 000 000 lety.
Oxid uhličitý je též důležitým technickým plynem například pro svařování v ochranné atmosféře, nebo při výrobě limonád (Kofola, či Coca-Cola by bez něj stratily na osvěžující chuti a další nápoje na typické pěnivosti), nebo součástí hnojiv pro akvarijní rostliny (přípravek Carbonator).

Hibridní automobily

jsou automobily na kombinovaný pohon nejčastěji elektromotor a spalovací motor, ovšem na dobití akumulátoru pro napájení elektromotoru pokud bude dobijen ze sítě je zase potřeba elektrická energie z elektráren takže je to tak trochu začarovaný kruh. Alternativní zdroje energie mají velkou budoucnost a lidstvo se je musí naučit využívat.
Download Verze Velikost Datum
aktualizace
Lic
setup_elektrina.exe 1.0.0.0 580 kB 2018-02-11 free
elektrina.zip 1.0.0.0 507 kB 2018-02-11 free


Screenshots

image1  image2  image3 


Change log

Changes vers 1.0.0.0
start version
-------------------
-------------------

Menu


PAD files XML
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet